icoSilné technologické zázemí

icoEkologický provoz

icoObjednávky 24/7 - eshop

Potřebujete poradit ?

icoprodukce1@srp-reklama.cz

ico736 624 830

cs

Pro klienty

 • JAK OBJEDNAT

  Vážení zákazníci, pro Vaše pohodlí, časové úspory a s respektem na Váš časový rozvrh, jsme pro Vás vytvořili objednávkový portál www.vytisknetesi.cz.

  Tam můžete kdykoliv, i o víkendu nebo v noci vybrat nebo nadefinovat produkt, který potřebujete vytisknout.

   

  Okamžitě zjistíte cenu zakázky, můžete vložit tisková data, která vám systém zdarma během cca pěti minut zkontroluje, a můžete objednat. Systém Vám potvrdí objednávku, která u nás přednostně a automaticky směřuje do výroby a to rovnou do tiskové fronty vybraného tiskového stroje.

  Od Vás, kteří upřednostníte osobní mailovou komunikaci, přijmeme objednávky v písemné podobě.

  Je třeba, aby objednávka splnila tyto náležitosti:

  • u právnické osoby obchodní firmu
  • adresu doručovací i fakturační
  • jméno a příjmení objednávající osoby, kontaktní telefon a e-mail
  • název souboru – název je povinen obsahovat název materiálu, finální rozměr v mm a název, motivu např.: banner450g_250x600_ golf.pdf
  • přesný finální rozměr
  • typ materiálu
  • druh konečné úpravy technologii a způsob tisku
  • způsob balení
  • způsob odběru hotového výrobku
  • způsob platby
  • klauzule: Prohlašuji, že souhlasím s Obchodními podmínkami SRP s.r.o., které jsou dostupné na stránkách www.srp-reklama.cz

  DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVÁNÍ:

  1. KALKULACE – PO TELEFONU NEPROVÁDÍME, kalkulace posíláme e-mailem a mají platnost pouze 1 měsíc
  2. OBJEDNÁVKA PO PŘEDBĚŽNÉ KALKULACI – pokud chcete předběžnou kalkulaci uplatnit, je třeba kalkulaci poslat spolu s objednávkou, při změně (snížení) počtu kusů v objednávce oproti kalkulaci je možné, že bude jiná (vyšší) cena za kus.
  3. V kalkulacích produktů počítáme s rozměry skutečně spotřebovaných materiálů (včetně tunýlků a spadů), nikoliv finálních rozměrů produktu. Pokud je toto v kalkulaci oproti objednávce jinak, může bát jiná cena.
  4. TISKOVÁ DATA jsou součástí objednávky a před předáním zakázky do výroby musí být řádně připravena – ve správném druhu souboru, ve správném barevném prostoru, ve správném měřítku, ve správném rozlišení a se správným názvem souboru, čímž předejdete možné chybovosti při výrobě Vaší zakázky. Viz PŘÍPRAVA TISKOVÝCH DAT VELKOPLOŠNÝ TISK a PŘÍPRAVA TISKOVÝCH DAT NA MALONÁKLADOVÝ TISK
  5. POLEPY V TEPLOTNÍCH PODMÍNKÁCH POD 12° C jsou bez záruky - viz TEPLOTNÍ PODMÍNKY PRO POLEP
  6. DRUH KONEČNÉ ÚPRAVY – uvádějte upřesnění veškerých detailů, které by možno po výrobě reklamovat – např. v objednávce bannerů uvádějte vzdálenost oček (30 - 50 cm standardně), zpevnění okrajů apod.

  CO MOHU OBJEDNAT ?

   

  • OBJEDNÁVÁM POLEP VÝLOHY NEBO AUTA - JAK MATERIÁL PŘIPRAVIT?

   V případě objednání polepu na materiál, který patří kupujícímu nebo jinému subjektu, se kterým je kupující v obchodním vztahu – např. polep automobilu, výlohy, přelepy desek kupujícího, billboardových ploch apod., před lepením je třeba uvést povrh materiál do stavu způsobilého pro polep, tzn. materiál musí být řádně očištěn. Čištění povrchu před lepením případně odstraňování staré grafiky musí kupující předem objednat. Pokud není v době objednávky polepů seznámen se stavem způsobilosti pro polep, je produkční spol. SRP, s.r.o. na základě informací od techniků, kteří polep provádí, oprávněn naúčtovat kupujícímu, resp. připravit mu dodatečný rozpočet nákladů na očistění, jež se potom stává nedílnou součástí celé kalkulace nebo seznámit kupujícího se stavem povrchu, který není způsobilý k polepu a vyzvat kupujícího, aby závady nechal odstranit, protože se jedná o překážku k dokončení zakázkové výroby objednané kupujícím. Současně je zachováno právo spol. SRP, s.r.o. na vyúčtování prací spojených s objednávkou do okamžiku přerušení práce z důvodu této překážky a vyúčtování všech vícenákladů včetně prostojů s tím spojených.

   TEPLOTNÍ PODMÍNKY PRO POLEP – polepy se mohou provádět pouze za teplotních podmínek nad 12° C, polepy v chladnějších podmínkách nedoporučujeme, provádíme je pouze na výslovné přání zákazníka a klient si je vědom, že tyto polepy není možno reklamovat. Při polepu automobilu v zimním období je nutná aklimatizace (pro vyrovnání teplotního rozdílu) cca 8 - 16 hodin, tedy počítejte s dřívějším představením auta do místa polepu, doporučujeme odpoledne přistavit – ráno realizace polepu v termínu domluveném s produkčním.

  • JAK OBJEDNAT GRAFICKÝ NÁVRH?

   Grafický návrh musí být vždy písemně objednán s vyčíslením ceny separátně od vlastní výroby.

   Spolu s písemnou objednávkou grafického návrhu, dodejte přesné zadání a podklady pro jeho tvorbu: texty, případně fotografie, grafický manuál a jiné podklady. Před započetím práce na grafickém návrhu je třeba se písemně shodnout s produkčním na výši odměny za grafický návrh. V ceně za grafický návrh nejsou počítány náklady na pořízení autorských fotografií či obrázků nebo nákup fotografií z fotobank. Grafické návrhy předkládáme klientovi v počtu 2-3 návrhů, v ceně je počítáno úměrné množství korektur – za předpokladu, že klient dodal veškeré podklady, při neúměrném počtu korektur, kdy klient žádá změny v zadání oproti původnímu, klient navíc platí dtp práce/hodina dle platného ceníku. Je možné, že korektury budete řešit přímo s naším grafikem a ceny další výrobu zakázky opět s produkčním.

   Upozornění: V případě tvorby objednaného grafického návrhu, tisk zakázky započne až po písemném schválení korektury kupujícím. Kupující si je vědom, že započetí na výrobě zakázky bude posunuto až do okamžiku od tohoto schválení. Pokud se kupující s produkčním nedohodne na vzhledu objednaného grafického návrhu, je kupující povinen uhradit náklady, které s tvorbou jeho grafického návrhu vznikly. Ani v případě zaplacení těchto nákladů, však nesmí kupující použít tento grafický návrh, za nějž byla zaplacena pouze nákladová cena, dále na jiné realizace, protože by došlo k porušení autorského zákona.

   Grafický návrh neúčtujeme v případě, že si jej klient dodá sám (my provádíme pouze dtp), tzn. okótovaný layout s přesně definovanými typy, řezy a velikostmi písma, velikostmi a počty obrázků, a s přesně definovaným umístěním loga a jiných grafických prvků v přesně definovaném formátu.

   Zaměřování před grafickým návrhem – např. u výloh nebo automobilů – pokud není přesný rozměr zadán klientem, jsou účtovány náklady (cesta, čas).

   Mutace z graf. návrhu – např. u vizitek více jmen, různé typy katalogů, produktové letáky apod. - po schválení grafického návrhu klient schvaluje jednotlivé mutace, které jsou zpracovávány v hodinové sazbě dtp do schválení jednotlivých korektur. V případě velkoplošných tisků se v graf. návrzích často pracuje s daty v nižším rozlišení, takže zpracování do použitelné datové velikosti pro tisk (v ostrých datech) musí být započítáno jako dtp viz tabulka.

   Pokud kupující nedodá tisková data nebo podklady k objednaným grafickým návrhům ve stanovené lhůtě, případně kvalita tiskových dat a grafických podkladů nebude dostačující pro výrobu dané zakázky, posouvá se konečný termín dodání zakázky o čas potřebný k opětovnému zařazení zakázky do výroby. Jestliže kupující bude na předem dohodnutém termínu trvat, technologický a proces umožní zakázku vyrobit za předpokladu odsouhlasení produkčního, kupující si je vědom úhrady vícenákladů spojených s přeorganizováním výroby. Tyto náklady mu musí být sděleny před započetím přeorganizované výroby ke schválení.

  OBJEDNÁVÁM MALONÁKLADOVÝ ARCHOVÝ TISK – PORADÍTE MI?

  Tiskneme v nejvyšší kvalitě na tiskovém stroji, který patří mezi špičku v ČR.

  PŘÍPRAVA TISKOVÝCH DAT Malonákladový archový tisk

  • Tabulka příkladů produktů, doporučených gramáží a použití nejobvyklejších materiálů
   Produkt Papír Zkratka názvu materiálu Gramáž Laminace (doporučení)
   Vizitka Křída matná KM 300 -
   Kartička A7, kalendářík apod. Křída matná KM 300 Mat.
   Kartička DL, PF, pozvánka Křída matná KM 300 Mat.
   pohlednice Pohlednicový karton (líc pololesk, rub mat) PK 300 -
   Vstupenky (lze číslovat) Bezdřevý ofsetový papír BO 80 -
   Vstupenky (lze číslovat) - luxusní Křída matná KM 170 -200 -
   Papírová samolepka na archu do A3 Papírová samolepka PS ?? -
   Papírová samolepka s násekem (tvar náseku dle nabídky výrobce – www.rayfilm.cz a přání klienta, skladem nevedeme, dodává klient) Papírová samolepka PS 100 -
   Samopropisovací papír (např. inventurní nebo objednací listy, lístky do šatny) Samopropisovací papír ?? 60, 80 -
   Obálka DL, C5, C6, C4 Bezdřevý ofsetový papír DL, C5, C6, C4 80 -
   Hlavičkový, dopisní papír Bezdřevý ofsetový papír BO 80 -
   Brožura - obálka Křída matná KM 300 Mat.
   Brožura – vnitřní listy Bezdřevý ofsetový papír BO 80 -
   Brožura – vnitřní listy - luxusní Křída matná KM 100 -
   Brožura A4 s vazbou V1 na krátké straně Křída matná KM 100 -
   Jídelní lístek Křída matná KM 300 Mat., lesk – doporučujeme enkapsulaci *
   Atypické formáty – např. skládačka A4 na výšku až 5 stran za sebou Křída matná KM 170 -200 -
   Atypické formáty – např. skládačka A4 na šířku až 4 strany za sebou Křída matná KM 170 -200 -
   Kalendáře A4, A3 Křída matná KM 170 -200 -
   Kalendáře A4, A3 Křída lesk KL 170 -200 -

   * enkapsulace – oboustranná laminace, potištěný papír je v kapse z tvrdého lamina s přesahem – jako Občanský průkaz

   Upozornění:

   • Papíry v lesku jsou tenčí při stejné gramáži.
   • Materiály v matu vedeme skladem i v lesku, v tabulce uvádíme matné materiály, protože jsou obvyklejší.
   • Dopisní obálky s okýnkem nelze potisknout digitálním laserovým způsobem tisku.
   • Materiál dodaný klientem-upozorňujeme, že na některé materiály nelze tisknout digitálním laserovým způsobem (např. grafickém papíru kovový povrch, dále obálky s okýnkem, některé druhy samolepek a fólií apod. ), při tisku na potisknutelný dodaný papír účtujeme 50 Kč (náklady na přenastavení formátu na tiskárně) a dále cenu za tisky makulatur (zkušebních tisků nutných k výrobě zakázky), proto je třeba klientem dodat rezervu – papír navíc – cca 10 archů

  OBJEDNÁVÁM VELKOFORMÁTOVÝ TISK – PORADÍTE MI?

  PŘÍPRAVA TISKOVÝCH DAT Velkoplošný tisk

  • Tabulka příkladů produktů, doporučených gramáží a použití nejobvyklejších materiálů
   produkt materiál Zkratka názvu materiálu Gramáž/tloušťka laminace
   Billboard Bill. papír BBS 115 g/m2 -
   Billboard banner B 450-650* -
   Billboard Samolepicí fólie SF 10 0 mic. -,Mat., satén
   Megaboard-fasáda Banner B 450-550 g/m2 -
   Megaboard-fasáda mesh** M 240-370 g/m2 -
   Autoplachta banner B 650-900*** Vždy tekuté lamino
   Reklamní plachta banner B 450-650* -, tekuté lamino
   Reklamní tabule - potisk desky PVC - desky D-PVC-2 (až 10) 2-10 mm****  
   Reklamní tabule – ALUBOND - potisk desky ALUBOND - pevnější deska s hliníkovou vrstvou D-ALU-2 (až 4) 2-4 mm**** -
   Reklamní tabule – POLYCARBONAT- potisk desky POLYCARBONAT – komůrková deska D-PC-4,5 (až 16) 4,5-16 mm**** -
   Reklamní tabule – KAPPA- potisk desky pouze pro interiér KAPPA – line – povrch papír
   KAPPA – plast – povrch PVC
   D-KAP-3 (až 10) 3-10 mm**** -
   Reklamní tabule – POLYPROPYLEN- potisk desky POLYPROPYLEN – mikronda - komůrková deska D-PP-3 (až 10) 3-10 mm**** -
   Reklamní tabule – PLEXI- potisk desky PLEXI – ACRYLAT (PMCA) D-AC-1,5 (až 20) 1,5-20 mm**** -
   Reklamní tabule - polep desky (VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ) potištěnou samolepicí fólií PVC + SF (+tisk solvent = vyšší stálobarevnost) D+SF VIZ VÝŠE UVEDENÉ Mat., lesk
   Samolepka exteriér/ interiér Samolepicí fólie SF 3 – SF 10 Mat., lesk, satin
   Poster Papír - CLV, BBS, poster P-CLV, P-BBS, P-Pap 115, 135, 150, 200 g/m2 -
   Fotografie Fotopapír P-F 270, 300 g/m2 -,mat., lesk, satin
   Obraz Canvas - plátno CAN 280, 440 g/m2 -, tekutá
   Okenní grafika Samolepicí fólie ONE vision - Windows SF-W 50 – 80 mic. Speciální Windows lam.
   Vlajka, muší křídlo Vlajkovina PES 110 T-PES 110 g/m2 -
   Koberec Koberec PES K-PES - -
   Textilní dekorace – do šíře role 5m Airtex T-Air 280 g/m2 -
   Textilní dekorace - sublimace Satén, Pavel T-Sat, T-Pav 170, 200 g/m2 -

   *Použití gramáže záleží na nárocích na pevnost, u billboardu banneru v 650 gramáži se používá při extrémním nároku na pevnost.
   **Mesh (síťovina) – výběr dle požadavku na propustnost světla a větru – mesh hustý, střední a řídký (nemusí záležet na gramáži).
   ***900 gramáž u autoplachty se požívá pouze pro kurtnové návěsy.
   **** Použití tloušťky materiálu záleží na nárocích na pevnost, umístění exteriér-interiér, způsob montáže, a velikosti materiálu.

  JAK PŘIPRAVIT TISKOVÁ DATA?

  PŘÍPRAVA TISKOVÝCH DAT

  Velkoplošný tisk- tisk z rolových materiálů, např. bannery, billboardy, plakáty, tisk na desky, na plexi,…

  Plotter – řezaná grafika ze samolepicích fólií

  Malonákladový archový tisk - tisk na arch, např. vizitky, brožury, kalendáře,…

  JAK DODAT TISKOVÁ DATA?

  PŘEDÁNÍ TISKOVÝCH DAT

  Tisková data jsou součástí objednávky. Přijímáme tisková data pouze v těchto formátech PDF a TIFF více viz druh souboru.

  • E-MAILEM - data je možné přiložit k objednávce do e-mailu ale max. do 10 MB
  • PŘES VEŘEJNÁ DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ NA INTERNETU – např. www.uschovna.cz, www.uloziste.cz, www.ulozto.cz aj., prosím, neheslujte. Upozornění: Úložiště EDISK neumožňuje stahovat více souborů současně, při posílání více souborů zvolte tedy jiné úložiště.

  • MOHU VIDĚT VZOREK ZAKÁZKY?

   Vzorování je třeba písemně objednat na produkci a vzorování hradí klient. Pokud si budete přát měnit barevnost zakázky během tisku – tzv. úpravu dat v tiskárně, je to samozřejmě možné, upozorňujeme, že toto je také placená služba a je ji třeba předem domluvit s produkcí.

  • MOHU PROVÉST ZMĚNY VE VÝROBĚ ZAKÁZKY PO JEJÍM ŘÁDNÉM OBJEDNÁNÍ?

   Objednávka zakázky po jejím řádném přijetí je produkčním zadána do výroby a změny zadaných parametrů kupujícím jsou možné pouze po písemné dohodě s produkčním, který ocení případné vzniklé náklady dle stavu zakázky ve výrobě. Změna množství oproti původní objednávce (doobjednávka) je produkčním vedena jako nová objednávka a může být fakturována zvlášť.

   Změna termínu - zkrácení termínu - oproti původní objednávce je možné pouze po písemné dohodě s produkčním a jeho schválením, zda je to vůbec možné. Produkční ocení vzniklé náklady a informuje o nich kupujícího.

   Storno zakázky je možné pouze písemnou formou. Produkční zakázku ve výrobě zastaví a ocení vzniklé náklady, informuje o nich kupujícího a kupující je povinen je uhradit – dle stavu zakázky ve výrobě – do výše 100 % sjednané ceny.

  • JAK BUDE ZAKÁZKA ZABALENA?

   Osobní odběr

   • Rolové materiály zabalení rolky do streč fólie – v ceně zakázky
   • Deskové materiály zabalení desky do streč fólie – v ceně zakázky

   Veškeré jiné způsoby balení krabice, tubusy, balení po částech dle rozdělovníku, aj. je nutno vyspecifikovat v objednávce.

   Pokud máte požadavek na prohlédnutí zakázky při převzetí, uveďte tak do objednávky, takto předejdete zbytečné manipulaci s vybalováním zakázky a zkrátíte svůj čas během expedice.

   Doručení zakázky

   Pokud kupující neobjednal jinak, je zakázka standardně balena a odeslána tak, aby se v průběhu dopravy přešlo jejímu poškození. Rolové materiály balíme do tubusů nebo krabic, velké role např. 3 nebo 5 metrové textilie či bannery, které nesmí být poskládány, jsou namotány na návince a zabaleny do bannerové fólie. Velké fasádní bannery skládáme do kostky obalené bannerem. Deskové materiály jsou baleny do kartonů nebo krabic, papírové deskové materiály jsou navíc proloženy pevnou deskou, aby nedošlo k prolomení při ohybu. Billboardy jsou baleny do krabic v příslušném počtu dle rozdělovníku.

   Cena za balení a expedici musí být vždy součástí kalkulace, kterou zasílá produkční společnost SRP, s.r.o. kupujícímu k odsouhlasení.

  Expedice zakázek

  MOHU SI ZAKÁZKU VYZVEDNOUT OSOBNĚ?

  Ano – dle objednaného produktu.

  VÝDEJ ZAKÁZEK

  SRP s.r.o., Podnásepní 1d, Brno 

   

   

  MOHU SI ZAKÁZKU NECHAT POSLAT? JAK?

  GLS/DPD:

  doručení do 24h

  rozměr max: 2 m

  váha max: 30kg

   

   

  NADROZMĚRNÉ ZÁSILKY nad 2m, nad 30kg
  Toptrans:

  doručení do 24h

   

  Výpočet ceny Toptrans

   

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY

  Stáhnout obchodní podmínky, pdf

  Všeobecné obchodní podmínky společnosti SRP s.r.o.
  SRP s.r.o.
  se sídlem Brno, Řehořova 26, PSČ 618 00
  IČ: 263 02 781
  společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 42367

  VÝROBA A PRODEJ PRODUKTŮ VELKOFORMÁTOVÉHO A MALONÁKLADOVÉHO DIGITÁLNÍHO TISKU DLE ZADÁNÍ A OBJEDNÁVKY ODBĚRATELE.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Tyto obchodní podmínky společnosti SRP s.r.o., se sídlem Brno, Řehořova 26, PSČ 618 00, identifikační číslo: 263 02 781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42367, (dále jako „společnost SRP s.r.o.“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy mezi společností SRP s.r.o. a jiným podnikatelem (dále jako „odběratel“). Tyto obchodní podmínky se nevztahují na uzavření smlouvy se spotřebitelem.
   2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemně – především ve smlouvě o dílo, rámcové smlouvě nebo jiné obdobné smlouvě. V případě rozporu mezi ustanovením obchodních podmínek a ustanovení smlouvy má přednost písemné ujednání ve smlouvě.
   3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na proces uzavírání každé jednotlivé smlouvy.
   4. Předmětem smlouvy o dílo uzavřené mezi společností SRP s.r.o. a odběratelem je především zhotovení velkoformátového nebo malonákladového digitálního tisku dle zadání a objednávky odběratele. (Předmět smlouvy o dílo je dálo označován jako „zakázka“.)
   5. Tyto obchodní podmínky se obdobně použijí i na uzavření jiné smlouvy (např. kupní smlouvy) mezi společností SRP s.r.o. a odběratelem.
  2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
   1. Smlouva vzniká na základě odsouhlasení kalkulace společnosti SRP s.r.o. odběratelem.
   2. Odběratel zašle společnosti SRP s.r.o. objednávku, objednávka musí být v písemné podobě a musí obsahovat tyto náležitosti:

    a) jméno nebo obchodní firmu
    b) adresu doručovací i fakturační
    c) jméno a příjmení objednávající osoby, kontaktní telefon a e-mail
    d) název souboru – název je povinen obsahovat název materiálu, finální rozměr v mm a název motivu např.: banner450g_250x600_ adela.pdf
    e) přesný finální rozměr
    f) typ materiálu
    g) druh konečné úpravy
    h) technologii a způsob tisku
    i) způsob balení
    j) způsob odběru hotového výrobku
    k) způsob platby
    l) technologii a způsob tisku
    m) další požadavky (pokud odběratel požaduje)

   3. V případě, že objednávka neobsahuje výše uvedené náležitosti může společnost SRP s.r.o. vyzvat odběratele k doplnění objednávky.
   4. Po přijetí objednávky ze strany odběratele a případném doplnění objednávky a dodání odpovídajících tiskových dat, zašle společnosti SRP s.r.o. odběrateli shrnutí objednávky, včetně konečné ceny za objednávku (dále jako „kalkulace“). Pokud odběratel s kalkulací souhlasí potvrdí její přijetí, a to především odkliknutím potvrzovacího tlačítka, které kalkulace obsahuje nebo ve výjimečných případě emailem. Na telefonické nebo jiné potvrzení kalkulace nebude brát zřetel.
   5. Smlouva mezi odběratelem a společností SRP s.r.o. vzniká teprve potvrzením kalkulace ze strany odběratele a její obsah plyne z odsouhlasené kalkulace. Odběratel bere na vědomí, že zakázka nebude zadána do výroby, dokud nebude odsouhlasena předmětná kalkulace.
   6. Odběratel si může v kalkulaci vyhradit, že zakázka bude zadána do výroby až po uhrazení zálohy, která může tvořit až 100% ceny. Odběratel bere na vědomí, že tato záloha je nevratná. V případě, že záloha nebude v celé výši uhrazena do 30 dní ode dne odsouhlasení kalkulace, smlouva se ruší, případné dílčí úhrady záloh jsou v nevratné a společnosti SRP s.r.o. si je může ponechat na pokrytí nákladů, které měla s vyřizováním objednávky.
   7. Platnost kalkulace je 30 dní od dne jejího odeslání odběrateli.
   8. Do okamžiku odsouhlasení kalkulace se ze strany odběratele může společnosti SRP s.r.o. kalkulaci kdykoliv zrušit. Společnost SRP s.r.o. není nijak zavázána, ani jí neplynou žádné povinnosti z neodsouhlasené kalkulace nebo z pouhé objednávky.
   9. Odběratel je oprávněn odsouhlasenou kalkulaci stornovat pouze v případě souhlasu společnosti SRP s.r.o.
   10. Společnosti SRP s.r.o. stanoví na cenu zakázky uvedenou v kalkulaci většinou na základě ceníku. Tento ceník však není závazný a ceny uvedené v kalkulaci se mohou od cen uvedených v ceníku lišit.
   11. Společnost SRP s.r.o. vyřizuje zakázky na základě údajů předaných v objednávce a není povinna zkontrolovat jejích správnost. Má se za to, že tisková data jsou připravena odborníkem a nevyžadují další úpravy a zásahy před tiskem. Náklady, které vzniknou z důvodu pozdějších úprav požadovaných odběratelem (včetně eventuálního prostoje strojů), budou připsány na účet odběratele.
   12. Odběratel je povinen dodat tisková data způsobem popsaným na internetových stránkách společnosti SRP s.r.o. Pokud budou tisková data připravena jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách, nemohou být z důvodu zdárné realizace zakázky předány do výroby. Společnost SRP s.r.o. v takovém případě může upozornit odběratele v čem spočívá nedostatek tiskových dat, aby mohla být provedena jejich oprava. Případně si může odběratel u společnosti SRP s.r.o. objednat úpravu tiskového návrhu ( viz. bod 2.15.).
   13. Odběratel zodpovídá za obsah a kvalitu dodaných tiskových dat.
   14. Všechny termíny vyřízení zakázek se počítají, až po od okamžiku uzavření smlouvy (odsouhlasení kalkulace)
   15. Odběratel se zavazuje vyloučit společnost SRP s.r.o. z veškerých záležitostí spojených s požadavky třetích osob a týkajících se porušení jejich práv, včetně autorských, osobnostních a známkoprávních. Odběratel zasláním tiskových dat potvrzuje, že má všechna potřebná oprávnění k užití tiskových dat a jejich obsahu požadovaný způsobem. Vznikne-li z důvodu rozporu tiskových dat či jejich obsahu s právy třetích osob společnosti SRP s.r.o. povinnost uhradit třetí osobě náhradu škody, bezdůvodné obohacení nebo jinou částku, je odběratel povinen tuto částku nahradit společnosti SRP s.r.o.
   16. Odběratel si může u společnosti SRP s.r.o. objednat úpravu tiskového návrhu (dále jako „DTP“), a to především úpravu tiskových dat, tak aby byla tisknutelná a mohla být úspěšně zadána do výroby. Na uzavření smlouvy ohledně provedení DTP se použijí obdobně body 2.4. – 2.10. těchto obchodních podmínek. Smlouva o DTP je uzavřena až odsouhlasením kalkulace DPT ze strany odběratele výše uvedeným způsobem. V případě úpravy tiskových dat společností SPR s.r.o. odpovídá tato společnost za to, že data budou moci být zadány do výroby bez dalších úprav či více nákladů
   17. Odběratel si může u společnosti SRP s.r.o. objednat celý grafický návrh zakázky. V takovém případě je Odběratel je povinen společnosti SRP s.r.o. dodat co nejpřesnější požadavky na zhotovení grafického návrhu. Na uzavření smlouvy ohledně vypracování grafického návrhu se použijí obdobně body 2.4. – 2.10. Společnos SRP s.r.o. zpravuje návrhu dle svých odborných znalostí a zkušeností a profesionálně. Společnost SRP s.r.o. neodpovídá za „umělecký dojem“ grafického návrhu.
   18. V případě vyhotovení polepu na materiál, který patří odběrateli nebo jinému subjektu, se kterým je odběratel v obchodním vztahu – např. polep automobilu, výlohy, přelepy desek odběratele, billboardových ploch apod., je před lepením třeba uvést povrch materiálu do stavu způsobilého pro polep, tzn. materiál musí být řádně očištěn. Čištění povrchu před lepením, případně odstraňování staré grafiky musí odběratel předem objednat. Pokud není v době objednávky polepů společnost SRP s.r.o. seznámena se stavem způsobilosti pro polep, je společnost SRP s.r.o. na základě informací od techniků, kteří polep provádí, oprávněna naúčtovat odběrateli resp. připravit mu dodatečný rozpočet nákladů na očistění, jež se potom stává nedílnou součástí celé kalkulace nebo seznámit odběratele se stavem povrchu, který není způsobilý k polepu a vyzvat odběratele, aby závady nechal odstranit, protože se jedná o překážku k dokončení zakázkové výroby objednané odběratelem. Současně je zachováno právo spol. SRP s.r.o. na vyúčtování prací spojených s objednávkou do okamžiku přerušení práce z důvodu této překážky a vyúčtování všech vícenákladů včetně prostojů s tím spojených.
   19. Společnost SRP s.r.o. tisková data nearchivuje, a to ani v případě jejich příprav, kdy archivuje montáže a pro opakovaný tisk je třeba tisková data připravit z montáží znovu.
   20. Vzorování zakázky hradí odběratel.
  3. ZMĚNY ZADÁNÍ ZAKÁZKY PO UZAVŘENÍ SMLOUVY
   1. Po uzavření smlouvy (odsouhlasení kalkulace) je zakázka společností SRP s.r.o. zadána do výroby a změny zadaných parametrů odběratelem jsou možné pouze po písemné dohodě se společnosti SRP s.r.o., která ocení případné vzniklé náklady dle stavu zakázky ve výrobě.
   2. Změna množství oproti původní objednávce (doobjednávka) je společností SRP s.r.o. vedena jako nová smlouva a může být fakturována zvlášť.
   3. Změna termínu - zkrácení termínu - oproti původní objednávce je možná pouze po písemné dohodě se společnosti SRP s.r.o. a jejím schválením, zda je to vůbec možné. Společnost SRP s.r.o. ocení vzniklé náklady a informuje o nich odběratele.
   4. Storno zakázky je možné pouze písemnou formou a se souhlasem společnosti SRP s.r.o.. Pokud společnosti SRP s.r.o. zakázku ve výrobě zastaví, tak ocení vzniklé náklady, informuje o nich odběratele a odběratel je povinen je uhradit – dle stavu zakázky ve výrobě, a to až do výše 100 % sjednané ceny.
  4. BALENÍ A EXPEDICE
   1. Pokud odběratel neobjednal jinak, je zakázka standardně balena a odeslána tak, aby se v průběhu dopravy předešlo jejímu poškození. Cena za balení a expedici musí být vždy součástí kalkulace, kterou zasílá společnost SRP s.r.o. odběrateli k odsouhlasení.
   2. Odběratel je povinen zakázku převzít a podepsat společnosti SRP s.r.o. dodací list nebo protokol o převzetí. Neobsahuje-li zakázka zjevné vady a odběratel odmítne zakázku převzít, má se za to, že dílo nebo předmět smlouvy byl předán a převzat okamžikem doručení.
  5. ODPOVĚDNOST ZA VADY
   1. Společnost SRP s.r.o. odpovídá odběrateli za to, že zhotovená zakázka je ve shodě s uzavřenou smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že zhotovená zakázka má jakost a užitné vlastnosti smlouvou nebo objednávkou požadované a popisované společností SRP s.r.o., je v tomu odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který společnost SRP s.r.o. pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
   2. Odběratel je povinen při převzetí zakázky ji řádně zkontrolovat. V případě, že zakázka obsahuje zjevné vady, odběratel je povinen tyto vady u společnosti SRP s.r.o bez zbytečného odkladu písemně reklamovat. Odběratel bere na vědomí, že na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel a společnost SRP s.r.o. je má právo odmítnout jako reklamace neoprávněné.
   3. Vady díla, které nejsou zjevné, je odběratel povinen písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich projevení.
   4. Společnost SRP s.r.o. nepřebírá odpovědnost za vady a neposkytuje odběrateli záruku mj. v těchto případech:

    a)Na pokyn odběratele byl použit pro zhotovení díla nevhodný materiál nebo byl použit nevhodný podkladový materiál.
    b)Odběratel byl upozorněn, že dílo je určeno pro vnitřní použití a dílo bylo použito ve venkovních prostorách.
    c)Odběratel byl upozorněn, že dílo je určeno na krátkodobé použití a odběratel dílo používal dlouhodobě. Na dílo pro krátkodobé použití poskytuje společnost SRP s.r.o. záruku v délce 30 dnů.
    d)Na pokyn odběratele nebyl použit správný technologický postup.

   5. Společnost SRP s.r.o. je povinna nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci odběratele neuznává.
   6. V případě uznané reklamace, má odběratel právo na to, aby společnost SRP s.r.o. bezplatně a bez zbytečného odkladu reklamovanou vadu odstranila, a to jedním z těchto způsobů:

    a)opravou vady
    b)výměnou zakázky

    Volba způsobu odstranění vady záleží na společnosti SRP s.r.o. V případě, že není odstranění vady nebo výměna zakázky možná, má odběratel právo na slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
   7. Za vadu díla se nepovažuje a není možné reklamovat:

    a) domnělé vady plynoucí pouze ze subjektivního pocitu odběratele, kde technologie, barevnost a použitý rastr odpovídá pohledové vzdálenosti a technologickým možnostem digitálního tisku a kde zboží nebrání řádnému užívání zboží.
    b) vadnou zakázku, kdy odběratel dodal tisková data která nebyla v souladu s upozorněním na PŘÍPRAVU TISKOVÝCH DAT, jež jsou uveřejněny na webu spol. SRP s.r.o. nebo pokud jsou tisková data uložena v barevném režimu RGB nebo jiném než CMYK a/nebo obsahují nevhodné barevné profily, které negativně ovlivní barevný výsledek, nebo vykazují nízké rozlišení, dále používající chybějící nebo defektní písma.

   8. K vyřízení reklamace je odběratel povinen na svoje náklady vrátit zakázku ve stavu, v jakém mu byla dodána, jinak není vyřízení reklamace možné. Pokud odběratel ani po výzvě reklamované zboží nevrátí, nemůže být reklamace uznána.
  6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A VÝHRADA VLASTNICTVÍ
   1. Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně, společnost SRP s.r.o. vystaví fakturu po odeslání nebo předání zakázky nebo její části odběrateli. Faktury jsou odesílány spol. SRP, s.r.o. především elektronicky ve formátu PDF z e-mailové adresy fakturace@srp-reklama.cz. Pokud jsou faktury odeslány Českou poštou nebo jinou kurýrní službou, má se za to, že odběratel fakturu obdržel 3. den po jejím vystavení. Odběratel je povinen uhradit fakturu v plné výši, bez jakýchkoliv slev, do termínu uvedeném na faktuře. Sporné částky se neodpočítávají z platby, pokud k tomu nedala společnost SRP s.r.o. předem souhlas, ale jsou předmětem reklamačního řízení a v jeho pozitivním případě následného dobropisu sjednané částky.
   2. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, se odběratel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.
   3. Smluvní strany si sjednávají výhradu vlastnictví, a to až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut. Vlastnictví předmětu díla přechází na odběratele ž úhradou celé ceny díla.
  7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
   1. Smlouvu uzavřenou základě těchto obchodních podmínek není možné vypovědět.
   2. Od smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek je možné odstoupit pouze v případě podstatného porušení této smlouvy. Je možné odstoupit i pouze ohledně nesplněné části plnění.
   3. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany odběratele je prodávající oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši plných nákladů na straně prodávajícího vzniklých realizací dané smlouvy. Bylo – li součástí smlouvy vyhotovení grafického návrhu a odstoupení proběhlo během jeho tvorby nebo po jeho dokončení, je odběratel povinen uhradit veškeré náklady spojené s jeho realizací. Pokud již došlo k zhotovení zakázky, má společnost SRP s.r.o. právo požadovat veškeré náklady, spojené s uzavřenou smlouvou až do výše 100 % smluvní ceny.
   4. Účinky odstoupení od smlouvy zaniknou, jestliže odběratel v případě zjištění vad na zboží jej nemůže vrátit ve stavu, v jakém je obdržel.
   5. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody nezaniká odstoupením od smlouvy.
  8. JINÁ USTANOVENÍ
   1. Je li v těchto obchodních podmínkách uvedeno bez zbytečného odkladu, rozumí se tím do jednoho pracovního dne.
   2. Za úkon učiněný písemnou formou se považuje i úkon učiněný prostřednictvím emailu, faxem nebo jiným obdobným prostředkem.
   3. Vztah mezi společností SRP s.r.o. a odběratelem se řídí českým právem, především pak Občanským zákoníkem
   4. Znění těchto obchodních podmínek může společnost SRP s.r.o. jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   5. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 16.6. 2014 a úplně nahrazují Obchodní podmínky vydané dříve.

Pro klientyico

Profesionální výsledek

ico

Velkoformátový i malonákladový tisk

ico

Desítky špičkových tiskáren

ico

Výrazná barevná sytost

ico

Vysoké rozlišení

background

Objednejte si vaši objednávku online

Pohodlně přímo v našem Web2Print e-shopu

Přejít do E-shopu